Јавне набавке мале вредности

НАБАВКА
Опрема за наставу, Музички инструменти,  Интерактивни комплет: табла + ust пројектор, рачунарска опрема.
Одговор на захтев за додатним информацијама:
ОДЛУКА:
ОБАВЕШТЕЊЕ: