Јавне набавке

2024. година

Набавка електричне енергије

Позив за подношење понуде 2024

Модел уговора 2024

Техничка спецификација 2024

Образац структуре цене 2024

Обавештење о закљученом уговору 2024

2023. година

Набавка музичких инструмената

Удараљке:

Позив за подношење понуде
Техничка спецификација
Модел уговора
Образац понуде
Образац структуре цене
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Набавка електричне енергије

1. Позив за подношење понуде 2023
2. Одлука о покретању поступка 2023
3. Образац структуре цене 2023
4. Извештај о извршењу буџета 2023
5. Обавештење о измени конкурсне документације 2023
6. Одговор на Захтев 2023
7. Mодел уговора 2023
8. Mодел уговора II 2023
9. Одлука о додели уговора 2023
10. Обавештење о закљученом уговору 2023

2022. година

Набавка електричне енергије

1. Позив за подношење понуда 2022.
2. Одлука о покретању 2022.
3. Образац структуре цене 2022.
4. Техничка спецификација 2022.
5. Модел уговора 2022.
6. Одлука о додели уговора ел. енергија 2022.
7. Обавештење о закљученом уговору струја 2022.

2021. година

Набавка услуге – Израда пројектне документације

1 Одлука о спровођењу набавке
2 Решење о образовању комисије
3 Позив о подношењу понуде
4 Записник о отварању понуда
5 Извештај о оцени понуда
6 Одлука о додели уговора
7 Уговор
8 Обавештење о закљученом уговору

Набавка електричне енергије

Позив за подношење понуде
Модел уговора
Образац структуре цене
Техничка спецификација
Оdluka o dodeli ugovora električna energija.doc
Одлука о додели уговора – електрична енергија

2020. година

Опрема за наставу, Музички инструменти,  Интерактивни комплет: табла + ust пројектор, рачунарска опрема.
Одговор на захтев за додатним информацијама:
ОДЛУКА:
ОБАВЕШТЕЊЕ: