Контакт

ОМП „Петар Илић“ Аранђеловaц се налази у Дому омладине,

ул. Јосипа Грушовника број 1,

телефон је +381 34 712-959.

Локација – Google Maps, е-пошта: mspetarilic@gmail.com

Одељење наше школе у Тополи је у Булевару Вожда Карађорђа, без броја,

телефон је +381 34 6811-681.