Одсек клавира

  • Јелена Диздаревић Ђорђевић, наставница клавира, шеф одсека
  • Снежана Пуљевић, наставница клавира
  • Иво Игрутиновић, наставник клавира
  • Дејана Банђур, наставница клавира
  • Данијела Марчетић, наставница клавира
  • Јелена Вујичић, наставница клавира, корепетитор
  • Стеван Савић, наставник клавира
  • Марија Скуковац, наставница клавира
  • Ендре Барна, наставник клавира, корепетитор
  • Тамара Манић, корепетитор