Правилници

Правилник о систематизацији 2023-24. година

Правилник о раду 2022

Правилник о испитима 2022.

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник музичког такмичења ученика основних школа На крилима нота

Правилник о раду школске библиотеке

Правилник о мерама, начину и поступку заштити и безбедности ученика

Правилник о јавним набавкама

Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Правилник о понашању запослених у спречавању сукоба интереса

Правилник о коришћењу службеног аутомобила

Правилник о донацијама и хуманитарној помоћи

Правилник о ванредним ученицима

Измене Правилника о ванредним ученицима

Правилник о безбедности информационог система

Правила понашања

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Наставничког већа

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Обавештење о новој процедури уписа у први разред основне школе