Наставници теоријских предмета

  • Милица Браковић, наставница солфеђа, шеф одсека
  • Ксенија Вујичић, наставница солфеђа и хора
  • Ивана Алексић, наставница солфеђа
  • Снежана Јанковић, наставница солфеђа
  • Ленкица Миловановић, наставница солфеђа
  • Срђан Антић, наставник солфеђа, теорије музике и хора