Наставници теоријских предмета

  • Милица Браковић, наставница солфеђа и теорије музике, шеф одсека
  • Ксенија Вујичић, наставница солфеђа, теорије музике и хора (замена Срђан Антић)
  • Ивана Алексић, наставница солфеђа (замена Драган Цакић)
  • Ленкица Миловановић, наставница солфеђа, теорије музике и хора