Ненаставно особље

 • Бранко Николић, директор
 • Слађана Митровић, помоћник директора
 • Катарина Пантелић, педагог
 • Душица Гавриловић, правник, секретар
 • Весна Стојановић, економиста, шеф рачуноводства
 • Драган Вељовић, административни радник
 • Милица Шубарић, административни радник
 • Драган Цакић, нототекар
 • Светлана Алексић, чистачица
 • Ивана Ивошевић, чистачица
 • Зорица Вилотијевић, чистачица
 • Милан Ратковић, домар
 • Сања Јовић, мајстор за одржавање инструмената