Одсек дувачких инструмената и соло певања

  • Дијана Бијелић, наставница флауте, шеф одсека
  • Владо Вуказић, наставник кларинета, камерна музика
  • Александра Аливојводић, наставница соло певања