Резултати соло песма

OSMI MUZIČKI FESTIVAL ARANĐELOVAC 2015. – SOLO PEVANJE – RANG LISTA

br. Prezime i ime Škola Mesto Kat Nag Bod. Klasa Klavirski saradnik
5 Ilić Teodora OMŠ“Petar Ilić“ Aranđelovac 1 L 100.00 Aleksandra Alivojvodić Ivo Igrutinović
2 Pustovrh Maša KGB“Ljubljana“ Ljubljana 1 I 98.00 Edita Garčević Koželj Tine Bec
3 Smirnova Tatjana KGB“Ljubljana“ Ljubljana 1 I 94.33 Edita Garčević Koželj Tine Bec
1 Popović Barbara DMBUC Ilija Nikolovski-Luj Skopje 1 I 91.67 Prof.Aleksandra Kocevska Prof.Biljana Petrovska
6 Ilkovska Delfina DMBUC Ilija Nikolovski-Luj Skopje 1 II 83.00 Prof.Aleksandra Kocevska Prof.Biljana Petrovska
8 Mitrova Marta DMUC“Sergej Mihajlov“ Štip 1 II 81.00 Katerina Stancheva Trajche Roglev
9 Mitrović Teodora OMŠ“Petar Ilić“ Aranđelovac 1 III 77.00 Aleksandra Alivojvodić Ivo Igrutinović
4 Daneva Marija DMUC“Sergej Mihajlov“ Štip 1 III 75.67 Katerina Stancheva Trajche Roglev
7 Janeva Sara DMUC“Sergej Mihajlov“ Štip 1 P 68.00 Violeta Arsovska Trajche Roglev
10 Lukić Goran OMŠ”Stanković” Beograd 1g I 90.00 Ljubica Živković Iva Krasulja
11 Baleski Vasko DMBUC Ilija Nikolovski-Luj Skopje 2g L 95.00 Prof.Aleksandra Kocevska Prof.Biljana Petrovska
13 Smiljković Maša OMŠ”Stanković” Beograd 2 I 98.00 Ljubica Živković Iva Krasulja
14 Ternifi Sara KGB“Ljubljana“ Ljubljana 2 II 85.00 Edita Garčević Koželj Tine Bec
12 Milinković Mina OMŠ“Petar Ilić“ Aranđelovac 2 II 82.00 Aleksandra Alivojvodić Ivo Igrutinović
16 Jordanova Blagica DMUC“Sergej Mihajlov“ Štip 2 III 75.00 Violeta Arsovska Trajche Roglev
15 Božinovka Anastasija DMBUC Ilija Nikolovski-Luj Skopje 2 III 70.00 Prof.Svetlana Donkovska Prof.Biljana Petrovska
17 Smokvoski Branko DMBUC Ilija Nikolovski-Luj Skopje 3g II 85.00 Prof.Aleksandra Kocevska Prof.Biljana Petrovska
18 Jelisavac Marko SMŠ”Petar Kranjčević” S. Mitrovica 3g P 66.67 Dejan Ljutovac Milica Miljanić
21 Simić Ana SMŠ”Stanković” Beograd 3 II 88.00 Ana Lačković Olivera Ćirović
19 Jovičić Kristina MŠ“Živorad Grbić“ Valjevo 3 P 65.00 Teodora Pešev-Đurđević Miloš Jakšić
20 Prapotnik Katarina KGB“Ljubljana“ Ljubljana 3 Edita Garčević Koželj Tine Bec
23 Miodrag Milica SMŠ”Stanković” Beograd 4 I 91.67 Ana Lačković Olivera Ćirović
22 Jandrić Marija SMŠ”Stanković” Beograd 4 II 83.00 Ana Lačković Olivera Ćirović
27 Bec Tine KGB“Ljubljana“ Ljubljana 4g L 96.67 Edita Garčević Koželj Tine Bec
25 Poledica Nenad SMŠ”Stanković” Beograd 4g I 96.00 Ljubica Živković Iva Krasulja
24 Petešev Luka DMUC“Sergej Mihajlov“ Štip 4g I 95.33 Violeta Arsovska Trajche Roglev
26 Simić Cvjetin SMŠ”Stanković” Beograd 4g I 91.67 Dejan Pešić Iva Krasulja
28 Vetrih Luka GŠ”Vinka Vodopivca” Ajdovščina 5g I 91.00 Katarina Perger Vodnjov Tine Bec
29 Pušnik Matevž KGB“Ljubljana“ Ljubljana 5g I 90.00 Edita Garčević Koželj Tine Bec
32 Bačan Bernardica KGB“Ljubljana“ Ljubljana 6 II 88.00 Edita Garčević Koželj Tine Bec
30 Podgornik Ajda GŠ”Vinka Vodopivca” Ajdovščina 6 II 81.00 Katarina Perger Vodnjov Tamara Manić
31 Vučenović Milica SMŠ”Petar Kranjčević” S.Mitrovica 6 Dejan Ljutovac Milica Miljanić
33 Misheska Katica DMUTodor Skalovski Tetoec Tetovo 6 Makedonka Mitreska Karolina Petrovska