Модел одржавања наставе у другом полугодишту школске 2020/2021. године

Модел одржавања наставе у другом полугодишту школске 2020/2021. године

 

На основу одлука Кризног штаба Владе Републике Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Наставничко веће ОМШ „Петар Илић“ је на седници одржаној 15.01.2021. године усвојило Одлуку о моделу одржавања наставе у другом полугодишту школске 2020/2021. године.
Модел организације наставе који ће се примењивати од 18.01.2021. године у ОМШ „Петар Илић“ изгледа овако:
1. Први циклус (од 1. до 3. разреда – сви инструменти и од 1. до 2. разреда – соло певање):
 • Настава се у већој мери организује и остварује као и пре пандемије.
 • У музичким школама ученици долазе у супротној смени од основне школе.
 • Час индивидуалне наставе траје 30 минута.
 • Часови солфеђа ће уместо 45 минута трајати 30 минута.
 • После сваког часа обавезна је пауза у трајању од 5 минута за проветравање просторија.
 • Наставу на даљину имаће ученици чији су родитељи изабрали овај вид наставе.
2. Други циклус (од 4. до 6. разреда – сви инструменти и од 3. до 4. разреда – соло певање):
 • Настава се у једној мери организује и остварује као и пре пандемије.
 • У музичким школама ученици долазе у супротној смени од основне школе.
 • Час индивидуалне наставе који иначе траје 45 минута сада ће трајати 30 минута, а 30 минута недељно (то је време за које су скраћени часови 2х15 минута) наставници су у обавези да онлајн пружају подршку ученицима у учењу.
 • Часови групне наставе ( Солфеђо, Теорија музике, Хор, Оркестар и Камерна музика ) уместо 45 минута трајаће 30 минута. Хор се и даље дели на две групе због великог броја ученика.
 • После сваког часа обавезна је пауза у трајању од 5 минута за проветравање просторија.
 • Наставу на даљину имаће ученици чији су родитељи изабрали овај вид наставе.
 • Ученици другог циклуса који су се определили за онлајн наставу час инструмента имају у трајању од 45 минута 2 пута недељно.

You may also like...