Ненаставно особље

 

  • Бранко Николић, директор
  • Душица Гавриловић, правник, секретар
  • Весна Стојановић, економиста, шеф рачуноводства
  • Слађана Митровић, педагог
  • Драган Вељовић, административни радник
  • Дарко Павловић, нототекар
  • Светлана Алексић, хигијеничар
  • Ивана Ивошевић, хигијеничар
  • Снежана Вељковић, хигијеничар
  • Милан Ратковић, домар