УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ – ШКОЛСКА 2024/2025. ГОДИНА

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА „ПЕТАР ИЛИЋ“ ОРГАНИЗУЈЕ:

ПРИЈАВЉИВАЊЕ УЧЕНИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2024/2025. ГОДИНИ

У матичној школи у Аранђеловцу деца се могу пријавити за: клавир, виолину, гитару, хармонику, флауту, кларинет, соло певање и удараљке. У издвојеном одељењу у Тополи могуће су пријаве за: виолину, клавир, гитару, хармонику и флауту.

Узрасти за упис су:

  1. шестогодишње музичко образовање за инструменте: клавирвиолинагитарахармоника и флаута

узраст: 9 година и млађи

  1. шестогодишње музичко образовање за инструменте: кларинет и удараљке

узраст: 11 година и млађи

  1. четворогодишње музичко образовање за: соло певање

узрасти: 13 година и старији за женске гласове и 16 година и старији за мушке гласове

*У први разред може да се упише и ученик старији од наведеног узраста ако на пријемном испиту покаже изузетне музичке способности.

Пријемни испит ће бити одржан у следећим терминима (у Аранђеловцу и у Тополи):

         Први термин 30. март 2024. године

         Други термин 20. април 2024. године

Сви заинтересовани биће благовремено информисани о тачном термину пријемног испита телефонским путем на основу података који буду унети у упитнике.

КРАЈЊИ РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ: за први термин 28. март и за други термин 18. април!!!

Пријаву за полагање пријемног испита за инструменте клавир, хармоника, виолина, гитара, флаута, кларинет и удараљке можете попунити путем линкa (кликом на Пријава):

Пријава – инструменти

Пријаву за полагање пријемног испита за соло певање можете попунити путем линка (кликом на Пријава):

Пријава – соло певање

Пријемни испит за први разред састоји се из провере одређених елемената музикалности, а чине га:

  • слух (певање једне дечје песме по слободном избору детета)
  • меморија (понављање задатих тонова и краћих мелодијских мотива певањем)
  • ритам (понављање задатих кратких ритмичких мотива куцањем)

За сва питања везана за полагање пријемног испита за упис у први разред основне музичке школе  или потенцијалне проблеме који могу да се јаве у вези са електронским пријављивањем можете се обратити:

на број телефона 034/712959 (сваког радног дана у периоду од 8 до 14 часова)

You may also like...