УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ – ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА „ПЕТАР ИЛИЋ“ ОРГАНИЗУЈЕ:
ПРИЈАВЉИВАЊЕ УЧЕНИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

 

У матичној школи у Аранђеловцу деца се могу пријавити за: клавир, виолину, гитару, хармонику, флауту, кларинет и соло певање. У издвојеном одељењу у Тополи могуће су пријаве за: виолину, клавир, гитару и хармонику.

 

Узрасти за упис су:

  1. шестогодишње музичко образовање за инструменте: клавирвиолинагитарахармоника и флаута

узраст: 9 година и млађи

  1. шестогодишње музичко образовање за инструмент:

кларинет

узраст: 11 година и млађи

  1. четворогодишње музичко образовање за:

соло певање

узрасти: 13 година и старији за женске гласове и 16 година и старији за мушке гласове

*У први разред може да се упише и ученик старији од наведеног узраста ако на пријемном испиту покаже изузетне музичке способности

 

КРАЈЊИ РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЈЕ 10. ЈУН 2022. ГОДИНЕ!!!

Пријаву за полагање пријемног испита за инструменте клавир, хармоника, виолина, гитара, флаута и кларинет можете попунити путем линкa (кликом на Формулар):

Формулар пријаве за пријемни испит – инструменти

Пријаву за полагање пријемног испита за соло певање можете попунити путем линка (кликом на Формулар):

Формулар пријаве за пријемни испит – соло певање

 

Пријемни испит ће бити одржан у следећим терминима:

  • Аранђеловац и Топола 28. маја и 11. јуна 2022. године

Сви заинтересовани биће благовремено информисани о тачном термину пријемног испита телефонским путем на основу података који буду унети у упитнике.

 

Пријемни испит за први разред састоји се из провере одређених елемената музикалности, а чине га:

  • слух (певање једне дечје песме по слободном избору детета)
  • меморија (понављање задатих тонова и краћих мелодијских мотива певањем)
  • ритам (понављање задатих кратких ритмичких мотива куцањем)

 

За сва питања везана за полагање пријемног испита за упис у први разред основне музичке школе  или потенцијалне проблеме који могу да се јаве у вези са електронским пријављивањем можете се обратити:

на број телефона 034/712959 (сваког радног дана у периоду од 8 до 14 часова)

You may also like...