УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ – ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

 

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА „ПЕТАР ИЛИЋ“ ОРГАНИЗУЈЕ:
ПРИЈАВЉИВАЊЕ УЧЕНИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ У Школској 2021/2022. ГОДИНИ

 

У матичној школи у Аранђеловцу деца се могу пријавити за: клавир, виолину, гитару, хармонику, флауту, кларинет и соло певање. У издвојеном одељењу у Тополи могуће су пријаве за: виолину, клавир, гитару и хармонику.

 

Узрасти за упис су:

  1. шестогодишње музичко образовање за инструменте: клавирвиолинагитарахармоника и флаута

узраст: 9 година и млађи

  1. шестогодишње музичко образовање за инструмент:

кларинет

узраст: 11 година и млађи

  1. четворогодишње музичко образовање за:

соло певање

узрасти: 13 година и старији за женске гласове и 16 година и старији за мушке гласове

*У први разред може да се упише и ученик старији од наведеног узраста ако на пријемном испиту покаже изузетне музичке способности

 

РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЈЕ 31. МАЈ 2021. ГОДИНЕ (Рок за пријаве је продужен! До 3. јуна за матичну школу у Аранђеловцу и до 10. јуна за издвојено одељење у Тополи)

Пријаву за полагање пријемног испита за инструменте клавир, хармоника, виолина, гитара, флаута и кларинет можете попунити путем линкa:

https://forms.gle/738wNxo8VTZPoxmc8

Пријаву за полагање пријемног испита за соло певање можете попунити путем линка:

https://forms.gle/yUofrnzigzVyc36u6

 

Уколико епидемиолишка ситуације буде повољна пријемни испит ће бити одржан у следећим терминима:

  • Аранђеловац 15. мај и 05. јун
  • Топола 22. мај и 12. јун

Сви заинтересовани биће благовремено информисани о тачном термину пријемног испита телефонским путем на основу података који буду унети у упитнике.

Пријемни испит ће бити  организован у складу са препорученим епидемиолошким мерама које буду прописане у датом тренутку.

 

Пријемни испит за први разред састоји се из провере одређених елемената музикалности, а чине га:

  • слух (певање једне дечје песме по слободном избору детета)
  • меморија (понављање задатих тонова и краћих мелодијских мотива певањем)
  • ритам (понављање задатих кратких ритмичких мотива куцањем)

 

За сва питања везана за полагање пријемног испита за упис у први разред основне музичке школе  или потенцијалне проблеме који могу да се јаве у вези са електронским пријављивањем можете се обратити:

на број телефона 034/712959 (сваког радног дана у периоду од 8 до 14 часова)

You may also like...