Летопис за школску 2016/2017 годину

У школској 2016/2017. години у ОМШ ,,Петар Илић“ одржано је 7 седница наставничког већа, 5 седница школског одбора, 3 седнице савета родитеља, 10 седница ученичког парламента и 3 стручна актива свих одсека.

У оквиру васпитно образовног рада организовани су наступи на јавним и интерним часовима. Укупно је одржано 9 јавних и 49 интерних часова (22 на клавирском одсеку, 8 на одсеку гитаре, 9 на гудачком одсеку, 11 на дувачком и одсеку соло певања и 4 на одсеку хармонике). Такође су организоване и смотре. На свим инструменталним одсецима одржана је по једна смотра. У оквиру теоретског одсека било је по три смотре у свим осим у трећем и завршним разредима, где их је било по две. Одржане су две радионице: Новогодишња радионица и радионица под називом “Љубављу против насиља”.

Организован је семинар под називом “Улога такмичења у развоју ученика ” под покровитељством Удружења музичких и балетских школа Србије.

У претходној школској години одржан је X Међународи музички фестивал Аранђеловац. Фестивал је имао велики одзив учесника који су се такмичили на клавиру, хармоници, виолини и соло певању. Жири је био састављен од признатих музичких педагога из землје и иностранства. Фестивал је организован у два термина: од 10-12. и 18-19. марта 2017.године. Директор школе, као и сви запослени су имали великог удела у организацији фестивала, благовремено извештавајући такмичаре о постигнутим резултатима. Такође, организовано је и школско такмичење из клавира. Одржан је концерт у склопу фестивала у извођењу професора школе.

Поред горе наведеног концерта, одржана су још 3 концерта: Новогодишњи концерт; Ускршњи концерт и концерт поводом Дана школе (у матичној школи у Аранђеловцу и издвојеном одељењу у Тополи). Професори и ученици појединих одсека су узели учешће на бројним концертима одржаним широм града (неки од њих су концерт поводом Дана насмејане улице, концерт у част спортисте године). Одржани су и концерти ради промовисања школе.

Осим учешћа на фестивалу чији је организатор била ОМШ „Петар Илић“ , наши ученици су у пратњи наставника посећивали бројне друге фестивале и међународна такмичења на којима су остварили завидне резултате и бројне награде: 25 првих награда од којих 5 лауреата категорија; 12 других награда; 4 треће награде.

You may also like...