Одсеци

 

Клавирски одсек:

 • Иво Игрутиновић, наставник клавира
 • Анђело Јањић, наставник клавира
 • Јелена Марковић, наставница клавира
 • Јелена Диздаревић-Ђорђевић, наставница клавира
 • Ендре Барна, наставник клавира, корепетитор
 • Јелена Вујичић, наставница клавира
 • Тамара Манић, корепетитор
 • Снежана Пуљевић, наставник клавира
 • Стеван Савић, наставник клавира

Одсек хармонике:

 • Игор Никић, наставник хармонике, оркестар
 • Милош Стевановић, наставник хармонике
 • Иван Цветковић, наставник хармонике

Одсек виолине:

 • Бојана Јанкићевић, наставница виолине
 • Јелена Грујић, наставница виолине
 • Тијана Пауновић, наставница виолине
 • Љубица Гужвић, наставница виолине, хор

Одсек гитаре:

 • Михаило Златковић, наставник гитаре
 • Ирина Ђујић, наставник гитаре
 • Тамара Богдановић, наставник гитаре

Одсек флауте:

 • Дијана Бијелић, наставница флауте

Одсек кларинет:

 • Владо Вуказић, наставник кларинета, камерна музика

Одсек соло певања:

 • Александра Аливојводић, наставница соло певања

Наставници теоријских предмета:

 • Ксенија Вуичић, наставница солфеђа и теорије музике
 • Ивана Алексић, наставница солфеђа
 • Милица Браковић, наставница солфеђа и теорије музике
 • Ленкица Миловановић, наставница солфеђа, теорије музике и хора