Распоред такмичења, 2015.

1
Spisak učesnika –Aranđelovac 2015
Solo pevanje Subota 14.03.2015.godine
br Prezime i ime Kat škola grad
Grupa 1 11.00 časova
2 1 Popović Barbara 1 DMBUC Ilija Nikolovski-Luj Skopje
6 3 Pustovrh Maša 1 KGB “Ljubljana“ Ljubljana
6 2 Smirnova Tatjana 1 KGB “Ljubljana“ Ljubljana
4 4 Daneva Marija 1 DMUC „Sergej Mihajlov“ Štip
Grupa 2 11.30 časova
3 5 Ilić Teodora 1 OMŠ „Petar Ilić“ Aranđelovac
2 6 Ilkovska Delfina 1 DMBUC Ilija Nikolovski-Luj Skopje
4 7 Janeva Sara 1 DMUC „Sergej Mihajlov“ Štip
4 8 Mitrova Marta 1 DMUC „Sergej Mihajlov“ Štip
3 9 Mitrović Teodora 1 OMŠ „Petar Ilić“ Aranđelovac
Grupa 3 12.15 časova
5 10 Lukić Goran 1g OMŠ ”Stanković” Beograd
2 11 Baleski Vasko 2g DMBUC Ilija Nikolovski-Luj Skopje
Grupa 4 12.30 časova
3 12 Milinković Mina 2 OMŠ „Petar Ilić“ Aranđelovac
5 13 Smiljković Maša 2 OMŠ ”Stanković” Beograd
6 14 Ternifi Sara 2 KGB “Ljubljana“ Ljubljana
2 15 Božinovka Anastasija 2 DMBUC Ilija Nikolovski-Luj Skopje
4 16 Jordanova Blagica 2 DMUC „Sergej Mihajlov“ Štip
Grupa 5 13.15 časova
2 17 Smokvoski Branko 3g DMBUC Ilija Nikolovski-Luj Skopje
3 18 Jelisavac Marko 3g Petar Kranjčević S. Mitrovica
Grupa 6 13.30 časova
19 Prapotnik Katarina 3 KGB “Ljubljana“ Ljubljana
5 20 Simić Ana 3 MŠ ”Stanković” Beograd
2 21 Jovičić Kristina 3 Živorad Grbić Valjevo
Grupa 7 15.00 časova
5 22 Jandrić Marija 4 MŠ ”Stanković” Beograd
5 23 Miodrag Milica 4 MŠ ”Stanković” Beograd
Grupa 8 15.30 časova
4 24 Petesev Luka 4g DMUC „Sergej Mihajlov“ Štip
5 25 Poledica Nenad 4g MŠ ”Stanković” Beograd
5 26 Simić Cvjetin 4g MŠ ”Stanković” Beograd
6 27 Bec Tine 4g KGB “Ljubljana“ Ljubljana
2 28 Vetrih Luka 6g GŠ ”Vinka Vodopivca” Ajdovščina
Grupa 9 17.00 časova
6 29 Pušnik Matevž 5 KGB “Ljubljana“ Ljubljana
Grupa 10 17.15 časova
2 30 Podgornik Ajda 6 GŠ ”Vinka Vodopivca” Ajdovščina
3 31 Vučenović Milica 6 SMŠ ”Petar Kranjčević” S.Mitrovica
6 32 Bačan Bernardica 6 KGB “Ljubljana“ Ljubljana
4 33 Misheska Katica 6 DMU Todor Skalovski Tetoec Tetovo
Solo pevanje Nedelja 22.03.2015.godine
br Prezime i ime Kat škola grad
34 Ivašjova Tatjana 1 Grad: Ljuberci Rusija

2

Sala muzičke škole Petar Ilić Aranđelovac

Klavir Petak 20.03.2015.godine
učio br Prezime i ime raz škola grad
Grupa 1 10.00 časova
2 1. Kovačević Dora p JUŠZOMO ”Prnjavor” Prnjavor, RS
3 2. Pavlović Helena 1 “Dr Vojislav Vučković” Čačak-GMilanovac
4 3. Simić Vera 1 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
5 4. Stevanović Lea 1 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
4 5. Beloševac Teodora 1 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
6 6. Demirović Andreas 1 MŠ “Stevan Mokranjac“ Vranje
2 7. Dragićević Andrea 1 OMŠ ”Vuk Karadţić” Loznica
Grupa 2 10.45 časova
3 8. Goljović Petra 1 ŠOMO ”Stevan Mokranjac” Novi Pazar
5 9. Jakovljević Ivona 1 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
6 10. Lubura Bogdan 1 OMŠ ”Vladimir ĐorĊević” Jagodina
4 11. Matejić Teodora 1 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
2 12. Miladinović Jovana 1 “Stevan Mokranjac” Kraljevo
5 13. Milenković Tijana 1 OMŠ “Petar Ilić“ Aranđelovac
4 14. Milovanović Sofija 1 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
3 15. Mitrović Nikola 1 OMŠ ”Vladimir Đorđević” Jagodina
Grupa 3 11.30 časova
2 16. Petrović Uroš 2 OMŠ ”Vuk Karadžić” Loznica
3 17. Sokolović Marija 2 ”Josif Marinković” Vrašac
4 18. Spasoska Mirjana 2 DMBUC ”Ilija Nikolovski-Luj” Skoplje
5 19. Stamenkovska Anastasija 2 DMBUC ”Ilija Nikolovski-Luj” Skoplje
6 20. Stojanović Dora 2 „Stevan Mokranjac“ Vranje
6 21. Stojiljković Tamara 2 „Stevan Mokranjac“ Vranje
Grupa 4 12.15 časova
2 22. Bilbija Katarina 2 “Stevan Mokranjac” Kraljevo
3 23. Blagojević Aleksandra 2 JUŠZOMO ”Prnjavor” Prnjavor, RS
4 24. Dobrić Isidora 2 ŠOMO ”Stevan Mokranjac” Novi Pazar
6 25. Đukić Lana 2 JUŠZOMO”Prnjavor” Prnjavor, RS
5 26. Hočevar Filip 2 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
5 27. Jakovljević Elena 2 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
Grupa 5 13.00 časova
2 28. Lepović Ana 2 ŠOMO ”Stevan Mokranjac” Novi Pazar
3 29. Marković Tijana 2 OMŠ ”Prijepolje” Prijepolje
5 30. Mesarović Aleksandra 2 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
5 31. Mitrović Nada 2 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
4 32. Mustur Jana 2 MŠ ”Davorin Jenko” Beograd
6 33. Novaković Iva 2 ”Josif Marinković” Vršac
Grupa 6 15.00 časova
2 34. Osmanović Džejlana 3 ŠOMO”Stevan Mokranjac” Novi Pazar
3 35. Stefanović Mina 3 Dr „Miloje Milojević“ Kragujevac
4 36. Tomović Martin 3 ŠOMO ”Stevan Mokranjac” Novi Pazar
5 37. Aleksić Isidora 3 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
6 38. Aranđelović Andrea 3 MŠ ”Kosta Manojlović” Smederevo
5 39. Beloševac Ana 3 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
2 40. Dolovac Ilma 3 ŠOMO ”Stevan Mokranjac” Novi Pazar
3
Grupa 7 16.00 časova
2 41. Đorojević Nikola 3 JU MŠ ”Savo Balaban” Prijedor, RS
5 42. Hoĉevar Andrej 3 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
3 43. Ilić Isidora 3 OMŠ ”Milenko Živković” Paraćin
4 44. Malešević Marija 3 JUŠZOMO ”Prnjavor” Prnjavor, RS
5 45. Milošević Nevena 3 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
5 46. Milunović Jadranka 3 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
6 47. Mimović Emilija 3 Dr „Miloje Milojević“ Kragujevac
2 48. Nišević Jelopi Sedeu 3 DMBUC ”Ilija Nikolovski-Luj” Skoplje
Grupa 8 17.00 časova
6 49. Bošković Anđelija 4 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
3 50. Koneska Iskra 4 DMBUC ”Ilija Nikolovski-Luj” Skoplje
4 51. Lešević Milica 4 ŠOMO ”Stevan Mokranjac” Novi Pazar
5 52. Mojsilović Željko 4 ŠOMO ”Stevan Mokranjac” Novi Pazar
6 53. Nikić Emilija 4 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
Dodatak 18.00 časova
2 57 Rakonjac Ksenija 5 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
3 58 Šehović Alen 5 ŠOMO ”Stevan Mokranjac” Novi Pazar
4 71 Pučić Ema 6 ŠOMO ”Stevan Mokranjac” Novi Pazar
5 74 Jakupović Jasmin 6 ŠOMO ”Stevan Mokranjac” Novi Pazar
6 78 Maksović Mladen 6 MŠ ”Kosta Manojlović” Smederevo
2 4 Stolić Nataša 1s MŠ „Stanković“ Beograd
Koncert Sala kulturnog centra Topola 18.00 časova

4

Sala muzičke škole Petar Ilić Aranđelovac

Klavir Subota 21.03.2015.godine
učio br Prezime i ime raz škola grad
Grupa 9 9.30 časova
2 54. Obradović Sara 5 Dr „Miloje Milojević“ Kragujevac
3 55. Perčić Filip 5 OMŠ ”Vuk Karadţić” Loznica
4 56. Petruševska Irina 5 DMBUC ”Ilija Nikolovski-Luj” Skoplje
petak 57. Rakonjac Ksenija 5 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
petak 58. Šehović Alen 5 ŠOMO ”Stevan Mokranjac” Novi Pazar
5 59. Zverev Ivan 5 Grad Išim Išim, Rusija
6 60. Crnogorac Mina 5 Dr „Miloje Milojević“ Kragujevac
2 61. Davinić Katarina 5 Dr „Miloje Milojević“ Kragujevac
3 62. Đorđević Dušan 5 Dr „Miloje Milojević“ Kragujevac
Grupa 10 11.00 časova
3 63. Filipović Isidora 5 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
4 64. Gojković Ljubica 5 MŠ ”Davorin Jenko” Beograd
5 65. Ivanović Andrej 5 OMŠ ”Vladimir Đorđević” Jagodina
6 66. Janukuloski Luka 5 DMBUC ”Ilija Nikolovski-Luj” Skoplje
2 67. Mamedova Varvara 5 Grad : Ribinsk Ribinks, Rusija
3 68. Marinković Ilija 5 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
4 69. Matijašević Mina 5 OMŠ”Petar Ilić” Aranđelovac
Grupa 11 12.30 časova
4 70. Pavlović Irina 6 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
petak 71. Pučić Ema 6 ŠOMO ”Stevan Mokranjac” Novi Pazar
5 72. Bogdanović Vanja 6 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
6 73. Ivanović Ivona 6 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
petak 74. Jakupović Jasmin 6 ŠOMO ”Stevan Mokranjac” Novi Pazar
2 75. Jovanović Anđela 6 Dr „Miloje Milojević“ Kragujevac
3 76. Jovanović Sofija 6 OMŠ”Petar Ilić” Aranđelovac
4 77. Kuzmanović Đorđe 6 OMŠ ”Branko Smiljanić” Gradiška, RS
petak 78. Maksović Mladen 6 MŠ ”Kosta Manojlović” Smederevo
5 79. Marinković Jovan 6 MŠ „Stevan Mokranjac“ Vranje
6 80. Miladinović Nikolina 6 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
Grupa 12 15.00 časova
2 1. Petković Anastasija 1s “dr Vojislav Vučković” Čačak
3 2. Rafailović Teodora 1s MŠ ”Živorad Grbić” Valjevo
petak 3. Stolić Nataša 1s MŠ „Stanković“ Beograd
4 4. Vučković Milja 1s MŠ “Stevan Mokranjac“ Vranje
5 5. Vuletić Ana 1s MŠ ”Josip Slavenski” Beograd
6 6. Ilić Anđela 1s Dr „Miloje Milojević“ Kragujevac
Grupa 13 16.30 časova
2 7. Đurović Jovana 2s Dr „Miloje Milojević“ Kragujevac
3 8. Pajović Ivana 2s “Dr. Vojislav Vučković” Čačak
Grupa 14 17.15 časova
4 9. Andreevski Igor 3s DMBUC ”Ilija Nikolovski-Luj” Skoplje
5 10. Beraković Dunja 3s MŠ ”Kosta Manojlović” Zemun
2 11. Knežević Komnen 3s Dr „Miloje Milojević“ Kragujevac
6 12. Skopljak Sarah 3s JU srednja muziĉka škola Tuzla
Grupa 15 18.30 časova
3 13. Fetahović Elida 4s SMŠ “Novi Pazar“ Novi Pazar
4 14. Milanović Katarina 4s Dr „Miloje Milojević“ Kragujevac
Koncert Sala Centra za kulturu 20.00 časova
5
Sala gimnazije “Miloš Savković” Aranđelovac
Harmonika Subota 21.03.2015.godine
učio br Prezime i ime raz škola grad
Grupa 1 10.00 časova
1 Simić Đorđe P OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
2 Caran Filip 1 MŠ ”Jovan Bandur” Pančevo
3 Ćosić Amar 1 MŠ “Kornelije Stanković“ Bjeljina
4 Konatar Nikola 1 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
Grupa 2 10.30 časova
5 Petrović Aleksandar 2 OMŠ ”Stevan Stojanović Mokranjac” Bjeljina, RS
6 Stevanović Strahinja 2 MŠ “Stevan Mokranjac“ Vranje
7 Tomić Uroš 2 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
8 Topić Slaviša 2 JUŠZOMO ”Prnjavor” Prnjavor, RS
9 Vajagić Matija 2 MŠ ”Dušan Skovran” Ćuprija
10 Bjelobaba Dejan 2 MŠ “Kornelije Stanković“ Bjeljina
11 Krištofik Andrej 2 MŠ ”Jovan Bandur” Pančevo
12 Maksimović Danilo 2 JUŠZOMO ”Prnjavor” Prnjavor , RS
Grupa 3 11.30 časova
13 Stevanović Luka 3 MŠ ”Dušan Skovran” Ćuprija
14 Babin Anja 3 MŠ ”Jovan Bandur” Panĉevo
15 Biševac Nikola 3 „Dr Miloje Milojević“ Kragujevac
16 Glišić Kosta 3 OMŠ ”Stevan Stojanović Mokranjac” Bjeljina , RS
17 Jović Veljko 3 MŠ “Stevan Mokranjac“ Vranje
41 Filipović Stefan 3 “Dr Vojislav Vučković” Čačak
Grupa 4 12.30 časova
18 Petković Nikola 4 OMŠ “Predrag Milošević“ Knjaževac
19 Srbljak Andrija 4 „Dr Miloje Milojević“ Kragujevac
20 Šarĉević Vesna 4 MŠ “Kornelije Stanković“ Bjeljina
42 Šiljković Tina 4 “Dr Vojislav Vuĉković” Čačak
21 Vićentijević Petar 4 MŠ “Stevan Mokranjac“ Kraljevo
22 Zelenović Miloš 4 MŠ “Kornelije Stanković“ Bjeljina
Grupa 5 13.20 časova
23 Jenjić Jovica 4 JUŠZOMO ”Prnjavor” Prnjavor, RS
24 Lazić Boţana 4 MŠ “Kornelije Stanković“ Bjeljina
25 Kostadinović Tatjana 4 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
26 Milosavljević Vladimir 4 Dr Miloje Milojević Kragujevac
27 Mitrović Milutin 4 OMŠ “Predrag Milošević“ Knjaţevac
Grupa 6 15.00 časova
28 Simić Luka 5 „Dr Miloje Milojević“ Kragujevac
29 Spasov Miloš 5 MŠ “Stevan Mokranjac“ Vranje
30 Vojinović Mihailo 5 MŠ “Stevan Mokranjac“ Požarevac
31 Babin Ognjen 5 MŠ ”Jovan Bandur” Pančevo
32 Čamagić Nemanja 5 ŠOMO ”Stevan Mokranjac” Novi Pazar
Grupa 7 16.00 časova
33 Dimitrijević Stefan 5 „Dr Miloje Milojević“ Kragujevac
34 Duronjić Saša 5 JUŠZOMO ”Prnjavor” Prnjavor, RS
35 Đoković Mladen 5 „Dr Miloje Milojević“ Kragujevac
36 Horvat Ivan 5 GŠ “Slavonski Brod“ Slavonski Brod, Hr
37 Mujkanović Jasmin 5 JU O.M.Š. ”Markos Portugal” Doboj
Grupa 8 17.00 časova
38 Tomašević David 6 OMŠ ”Prijepolje” Prijepolje
39 Cvetanović Aleksa 6 MŠ “Stevan Mokranjac“ Kraljevo
40 Danilović Filip 6 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
Grupa 9 17.45 časova
1 Brnjić Luka 2s GŠ “Slavonski Brod“ Slavonski Brod, Hr
2 Preložnik Magdalena 3s GŠ “Slavonski Brod“ Slavonski Brod, Hr
6
3 Sučić Sara 3s GŠ “Slavonski Brod“ Slavonski Brod, Hr
4 Vincek Antonio 4s GŠ “Slavonski Brod“ Slavonski Brod, Hr
Sala muzičke škole Petar ilić
Violina Nedelja 22.03.2015.godine
učio br Prezime i ime raz škola grad
Grupa 1 10.00 časova
5 1. Ristić Iva P OMŠ ”Branko Smiljanić” Gradiška, RS
2 2. Skeledžija Sergej P ŠOMO ”Baĉka Topola” Baĉka Topola
3 3. Fundu Dragana P DMBUC ”Ilija Nikolovski-Luj” Skoplje
6 4. Jovanoski Ognjen P DMU ”Todor Skalovski-Tetoec Tetovo
1 5. Vasić Aleksandar 1 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
1 6. Đokić Majra 1 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
4 7. Isednović Emilija 1 ŠOMO ”Bujanovac” Bujanovac
1 8. Jeremić Milena 1 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
5 9. Lazarević Andreja 1 MŠ „Stevan Mokranjac“ Vranje
Grupa 2 10.50 časova
6 10. Puljević Magda 2 MŠ ”Mokranjac” Beograd
3 11. Radoičić Dušan 2 MŠ ”Josif Marinković” Beograd
2 12. Tomić Ivan 2 MŠ ”Živorad Grbić” Valjevo
5 13. Totić Katarina 2 „Stevan Mokranjac“ Vranje
4 14. Zdravković Lana 2 ŠOMO Bujanovac Bujanovac
2 15. Avramović Nina 2 MŠ ”Živorad Grbić” Valjevo
Grupa 3 11.30časova
2 16. Đuričić Ivana 2 MŠ ”Živorad Grbić” Valjevo
3 17. Matković Marija 2 „Dr Miloje Milojević“ Kragujevac
6 18. Mijanović Sara 2 JUMŠ “Trebinje“ Trebinje, RS
5 19. Milenković Irina 2 MŠ ”Kosta Manojlović” Zemun
4 20. Nešić Sara 2 MŠ ”Davorin Jenko” Beograd
Grupa 4 12.15 časova
1 21. Pavlović Tamara 3 OMŠ ”Petar Ilić” Aranđelovac
3 22. Poposka Marta 4 DMBUC ”Ilija Nikolovski-Luj” Skoplje
2 23. Jovanović Anđelka 4 MŠ ”Živorad Grbić” Valjevo
Grupa 5 13.00 časova
2 24. Vujić Bojana 5 MŠ ”Živorad Grbić” Valjevo
3 25. Zorić Jelisaveta 5 Dr Vojislav Vuĉković Čačak
6 26. Damjanac Marija 5 JUMŠ “Trebinje“ Trebinje, RS
4 27. Deretić Simona 5 MŠ ”Josip Slavenski” Novi Sad
6 28. Kovač Ana 5 JUMŠ “Trebinje“ Trebinje, RS
5 29. Latinović Aleksandra 5 ŠOMO “Petar Stojanović” Ub
Grupa 6 15.00 časova
2 30. Paunić Nevena 6 OMŠ ”Božidar Trudić” Sm. Palanka
6 31. Projević Mateja 6 JUMŠ “Trebinje“ Trebinje, RS
3 32. Šerbec Anja 6 GŠ ”Ljubljana Viĉ-Rudnik” Ljubljana
4 33. Zdravkova Ivana 6 DMBUC ”Ilija Nikolovski-Luj” Skoplje
Grupa 7 16.00 časova
2 1 Jelovšek Klara 1s KGB ”Ljubljana” Ljubljana
3 2 Vićentijević Jelena 3s MŠ ”Živorad Grbić” Valjevo
4 3 Lukić Jovana 3s MŠ ”Živorad Grbić” Valjevo
5 4 Tairi Arber 4s DMU ”Todor Skalovski-Tetoec Tetovo
6 5 Glišić Ana 4s MŠ ”Mokranjac” Beograd