Одсек виолине

  • Љубица Гужвић, наставница виолине, шеф одсека
  • Бојана Јанкићевић, наставница виолине
  • Тијана Пауновић, наставница виолине
  • Јелена Грујић, наставница виолине
  • Никола Јовашевић, наставник виолине