Tagged: анкета

Анкета

ОМШ „Петар Илић“ се труди да изађе у сусрет захтевима родитеља и ученика, као и да уважи добронамерне сугестије, везане за било коју област којом се школа бави. Због тога, а и због планирања...