Пријемни испити за нову школску годину

ОМШ „Петар Илић“ у Аранђеловцу обавештава све заинтересоване да ће се

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

 одржати у суботу 30. маја 2015.

у сали Школе, ул. Јосипа Грушовника бр 1, Аранђеловац,

 по следећем распореду:

 • МУЗИЧКА РАДИОНИЦА у 10.00 часова
 • ПРИЈЕМНИ ИСПИТ у 10.30 часова.
   
  Пријемни испит обавиће се за:
 1. шестогодишње музичко образовање, за инструменте: клавир, виолина, гитара, хармоника и флаута за које је прописани узраст – млађи од девет година живота.
 2. четворогодишње музичко образовање за инструмент кларинет за које је прописани узраст – млађи од једанаест година живота.
 3. двогодишње музичко образовање за соло певање, где је прописани узраст за упис ученика старији од четрнаест година

(У први разред може да се упише и ученик старији од наведног узраста ако на пријемном испиту покаже изузетне музичке способности.)

► Родитељи у секретаријату или на сајту Школе (Пријава за пријемни 2015.) преузимају образац пријаве за полагање пријемног испита, предају у секретаријату попуњени образац и добијају редослед полагања испита (број).

Резултате полагања пријемног испита Школа ће објавити у уторак 2. јуна после 11,00 часова.

Упис ученика који су положили пријемни испит обавиће се у среду 3. јуна и у четвртак 4. јуна у време од 8-14 часова.

► За упис ученика подноси се следећа документација:

 • извод из матичне књиге рођених;
 • попуњава се пријава за упис у први разред основне музичке школе (преузима се у Школи)
 • ђачка књижица за ученике основне музичке школе;
 • попуњава се образац Министарства просвете „картон ученика“ (преузима се у Школи).
 • Уплата донације за музичку радионицу у износу од 500,00 динара на ж.р.школе 840-1240666-20

Потребно је лично или телефоном раније пријавити кандидате
због добијања броја – редоследа за полагање пријемног испита

Све детаљније информације можете добити на тел 034/712-959.

You may also like...