Пријемни испит за нову школску годину

ОМШ „Петар Илић“ у Аранђеловцу обавештава све заинтересоване да ће се

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

 одржати у суботу 21. маја 2016., као и у суботу 28. маја 2016.

у просторијама музичке школе „Петар Илић“, ул. Јосипа Грушовника бр 1, Аранђеловац, (зграда Центра за културу, први спрат)

по следећем распореду:

 • МУЗИЧКА РАДИОНИЦА у 10.00 часова
 • ПРИЈЕМНИ ИСПИТ у 11.00 часова.
   
  Пријемни испит обавиће се за:
 1. шестогодишње музичко образовање, за инструменте: клавир, виолина, гитара, хармоника и флаута за које је прописани узраст – млађи од девет година живота.
 2. четворогодишње музичко образовање за инструмент кларинет за које је прописани узраст –млађи од једанаест година живота.
 3. двогодишње музичко образовање за соло певање, где је прописани узраст за упис ученика старији од четрнаест година живота.

(У први разред може да се упише и ученик старији од наведног узраста ако на пријемном испиту покаже изузетне музичке способности.)

► Родитељи у секретаријату  Школе  преузимају образац пријаве за полагање пријемног испита, предају у секретаријату попуњени образац и добијају редослед полагања испита (број).

Резултате полагања пријемног испита Школа ће објавити у четвртак 2. јуна после 11,00 часова.

Упис ученика који су положили пријемни испит обавиће се у петак 3. јуна и у суботу 4. јуна у време од 8-14 часова.

► За упис ученика подноси се следећа документација:

 • извод из матичне књиге рођених;
 • попуњава се пријава за упис у први разред основне музичке школе (преузима се у Школи)
 • ђачка књижица за ученике основне музичке школе;
 • попуњава се образац Министарства просвете „картон ученика“ (преузима се у Школи).
 • Уплата донације за музичку радионицу у износу од 500,00 динара на ж.р.школе 840-1240666-20

 

Све детаљније информације можете добити на тел 034/712-959.

You may also like...