Школа

Наша школа је смештена у Дом омладине у Аранђеловцу, пошто још увек није нађено решење за одвојену зграду школе. Сви планови за отварање средње школе, за коју постоји велико интересовање свршених ђака, су за сада стопирани у ишчекивању решења овог великог проблема.

Упркос мањку простора, ОМШ „Петар Илић“ има укупно око 250 ученика, разврстаних у седам одсека у матичној школи у Аранђеловцу и у четири одсека у одељењу у Тополи.

Најбројнији одсек је клавир, који похађа укупно 90 ученика (72 у Аранђеловцу и 18 у Тополи). Следе хармоника са 41 (31+10), виолина 39 (31+8), гитара са 36 (22+14) и на крају три одсека која постоје само у школи у Аранђеловцу: флаута 13, соло певање 10 и кларинет 7.