Школа

Наша школа је смештена у Дом омладине у Аранђеловцу, пошто још увек није нађено решење за одвојену зграду школе. Сви планови за отварање средње школе, за коју постоји велико интересовање свршених ђака, су за сада стопирани у ишчекивању решења овог великог проблема.

Упркос мањку простора, ОМШ „Петар Илић“ има укупно око 283 ученика, разврстаних у седам одсека у матичној школи у Аранђеловцу и у четири одсека у одељењу у Тополи.

Најбројнији одсек је клавир, који похађа укупно 103 ученика (87 у Аранђеловцу и 16 у Тополи); cледе хармоника са 42 (33+9), виолина ca 51 (43+8), гитара са 47 (32+15) и на крају три одсека која постоје само у школи у Аранђеловцу: флаута 13, соло певање 14 и кларинет 11.